Tájékoztató

Tájékoztató

a leendő értékesítő partnereink részére
új értékesítőhely nyitása esetén támasztott (alap) elvárásokról

Felhívjuk figyelmét, hogy a Tájékoztató nem minősül a Szerencsejáték Zrt. részéről ajánlattételnek, ennek alapján szerződéskötési kötelezettség a Szerencsejáték Zrt.-t nem terheli, az alábbiakban leírt feltételek tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.

Az értékesítési tevékenységgel és az értékesítőhely kialakításával, üzemeltetésével kapcsolatos részletes elvárások a Szerencsejáték Zrt. mindenkor hatályos szabályzataiban, – elsősorban az Értékesítési Szabályzatban, valamint az Értékesítési Tevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) – valamint a partnereinkkel megkötött Értékesítési szerződésekben kerülnek rögzítésre.

Terminál telepítéséhez és üzemeltetéshez szükséges műszaki és technikai feltételek:

A Szerencsejáték Zrt. értékesítési hálózatában üzemelő Wave terminálok telepítéséhez és stabil működéséhez, az alábbi feltételeket szükségesek:

 • +5 - +35 C0 közötti üzemeltetési hőmérséklet folyamatos biztosítása
 • állandó üzemű, külön minimum 10A kismegszakítóval ellátott áramkör
 • legalább 4 db 230V kapcsoló nélküli aljzat, mely:
  • maximum 1 méterre van a termináltól
  • pultáttörés[1] alatt helyezkedik el
  • kezelő számára elérhető
  • az eszközök, valamint a kommunikáció azonos áramkörről történő üzemeltetését biztosítja
 • a terminál és perifériái egy csoportban stabil bútorzaton[2] megfelelő és tisztántartható környezetben kerüljenek elhelyezésre
 • a terminál és annak környezetében lévő felületek napi rendszerességgel történő portalanítása
 • az eszközökhöz tartozó kábelek oly módon történő pozícionálása, hogy azokhoz a vásárlók vagy illetéktelen személyek ne tudjanak hozzáférni
 • nem stabil hálózati áramellátás esetén szünetmentes tápegység biztosítása
 • stabil szélessávú mobilinternet szolgáltatás (Telekom vagy Vodafone hálózatában)

A terminál és a perifériák méreteit az alábbi táblázat tartalmazza:[1] A pultáttörés átmérőjének legalább 60 mm-esnek kell lennie a rendezett kábelelhelyezés érdekében.

[2] Üveglapon történő elhelyezés nem támogatott.


A Szerencsejáték Zrt. termékkínálata:

Számsorsjátékok:

Ötöslottó
Hatoslottó
Skandináv lottó
Luxor
Kenó
Joker
Puttó
Eurojackpot

Fogadások:

Tippmix
Totó
Góltotó
V-Sport

Egyéb termékek, szolgáltatások:

Kaparós sorsjegyek, E-sorsjegyek
Elektronikus Szerencsekártya
Mobilegyenleg-feltöltés
Kincsem+

A fogadási rendszer nyitvatartási ideje:

Hétfő-vasárnap: 5:00 – 23:45 óra

Leendő partnereinktől az alábbi dokumentumok előzetes bemutatását kérjük:

 1. Vállalkozói engedély, vagy 30 napnál nem régebbi végzés vagy cégkivonat és a cégkivonat jogalapjául szolgáló társasági szerződés, továbbá az ügyvezető aláírási címpéldánya.
 2. Az üzlet tulajdoni lapja, vagy bérleti szerződése és a működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek.
 3. A vállalkozónak, vagy a társaság tagjainak és ügyvezetőjének, valamint a terminált kezelő alkalmazott(ak)nak bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítványa.
 4. Bankszámla szerződés és az azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás (melynek alapján társaságunk hetente leemeli a fizetendő összegeket).
 5. Az óvadéki számlán/elszámolási /letéti számlán elhelyezett óvadékról fedezetigazolás és/vagy jelzálogszerződés.
 6. Nyilatkozat adása arról, hogy az egyéni vállalkozónak, vagy a 30 napnál nem régebbi cégkivonat szerinti társaság valamennyi tagjának és ügyvezetőjének, továbbá a terminált kezelő alkalmazottaknak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján meghatározott hozzátartozója alkalmazásban áll-e a Szerencsejáték Zrt-nél.
 • A gépi játékokat értékesítő partnerünktől, a gépi játékok és fogadások értékesítése, valamint a kaparós sorsjegyek árusítása mellett az internetes és SMS-es fogadási rendszerben regisztrált játékosok belső egyenlegének Elektronikus Szerencsekártyával történő feltöltését, továbbá lehetőség szerint a mobilegyenleg feltöltést is elvárjuk.
 • Minden új induló partnernek óvadékot kell letennie. A termékeink forgalmazásából származó bevétel biztosítékául elhelyezett fedezet mindenkori minimális mértéke a partner 1 heti gépi átlagárbevételének megfelelő összeg (beleértve a kaparós sorsjegy, a mobilegyenleg feltöltés, Kincsem+ és az elektronikus szerencsekártya árbevételét is), melyet a mindenkori várható árbevétel függvényében a Szerencsejáték Zrt. területileg illetékes értékesítési régiója határoz meg.
 • A partnert értékesítési tevékenységéért az Értékesítési Szerződésben meghatározott jutalék illeti meg. A jutalék mértéke a partner fizetési és működési fegyelme szerinti besorolás alapján negyedévenként kerül megállapításra. Újonnan induló Értékesítő partner értékesítőhelyei, illetve meglévő Értékesítő partner új induló értékesítőhelyei alapesetben „A” kategóriába kerül besorolásra, amely kategóriában a jutalékkulcsok mértéke játékonként, fogadásonként eltérő, az árbevétel 2,0% - 8,0%-a közötti értékben. A jutalék mértékét jelentősen befolyásolja, hogy az árbevételt milyen termékeinkből érte el partnerünk. A jutalék ÁFA- mentes.
 • A partnernek rendelkeznie kell üzlethelyiséggel, amely a saját tulajdona vagy bérleménye.
 • A partnernek elektronikus elérhetőséget (e-mail címet) kell biztosítania (az értékesítőhelyen vagy a partner székhelyén/telephelyén/stb.).
 • A postai út helyett a Szerencsejáték Zrt. egyre szélesebb körben elektronikus úton tartja a partnerrel a kapcsolatot, és a partnernek is vállalnia kell az elektronikus kapcsolattartást, melyre elsődlegesen a Szerencsejáték Zrt. Értékesítést Támogató Oldalán (ÉTO) keresztül biztosítunk lehetőséget.
 • A partner köteles az üzlethelyiségében a mindenkori ÁSZF-ben előírt – jelenleg legalább 1 négyzetméter - nagyságú felületet biztosítani a kötelezően kihelyezendő és egyéb tájékoztató anyagok számára.
 • A partnernek térítésmentesen kell biztosítania az értékesítőhelyen a kirakatokban, illetve a helyiségeken kívül és belül, valamint közterületi értékesítés esetén is a Szerencsejáték Zrt. által elvárt arculati elemek, feliratok, eredményközlők, nyereményjegyzékek, reklámanyagok, hirdetmények, plakátok elhelyezését.
 • A partnernek tudomásul kell vennie, hogy a Szerencsejáték Zrt. minden értékesítő partnerénél egységes arculattal kívánja megjeleníteni a szerencsejáték termékeket és a hozzájuk kapcsolódó, közzétételi kötelezettséggel bíró információkat. Az arculati elemeket tartalmazó csomagot valamennyi partner köteles megvásárolni, a csomag díja jelenleg bruttó 53.086,- Ft.
 • A Szerencsejáték Zrt. a partner tevékenységéhez szükséges terminált, valamint a segédanyagokat, nyomtatványokat (pl. segédszelvényeket, segédsorsjegyeket, hőpapírt, előnyomott fejlécű számlatömböt) és egyéb anyagokat folyamatosan a partner rendelkezésére bocsátja. Továbbá a Szerencsejáték Zrt.az értékesítőhelyen tartandó hatályos Részvételi Szabályzatok kivonatát, valamint a törvényileg és társaságilag előírt anyagokat nyomtatott formában biztosítja a partner részére.
 • A forgalmazás megkezdése előtt a forgalmazásban résztvevő személy(ek)nek terminálkezelői tanfolyam elvégzését írjuk elő kötelező jelleggel, amely tanfolyamot követő vizsga sikeres teljesítése esetén szerezhetnek terminálkezelői jogosultságot. Az oktatás, továbbképző oktatás költségei továbbá pótvizsga esetében a képzési költség a partnert terheli. Az oktatás és a vizsga költségeit a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza, a terminálkezelői képzés díja jelenleg bruttó 50.800,- Ft/fő.
 • A Szerencsejáték Zrt. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiszabott bírságot a partnerre teljes egészében átterheli, amennyiben az a partnernek, illetve terminálkezelőnek felróható okból került kiszabásra. A bírság mértéke a hatályos jogszabályok alapján alkalmanként akár több millió forint is lehet.
 • A Szerencsejáték Zrt. értékesítési hálózata teljes országos lefedettséggel működik, ezért minden esetben körültekintően megvizsgáljuk a már meglévő értékesítőhelyeink mellett további, új terminálok telepítésének helyszíneit. (Elsődleges célunk jellemzően, a partnereink megszűnt értékesítőhelyei helyett új értékesítőhelyeken biztosítani termékeink elérhetőségét.) Mindeközben szem előtt tartjuk a már meglévő üzleteink védelmét.

A Szerencsejáték Zrt. saját lottózóinak 1000 méteres környezetében új értékesítőhely nyitását nem támogatjuk, még abban az esetben sem, ha a lottózó 1000 méteres környezetében esetleg korábban nyitott értékesítőhelyen az értékesítési tevékenység bármilyen okból kifolyólag megszűnik.

Felkeltettük érdeklődését? További információért forduljon a tervezett helyszín szerint területileg illetékes értékesítési régiónkhoz, ahol munkatársaink készséggel tájékoztatják üzletpolitikai szempontjainkról, az Ön által tervezett értékesítőhely helyének területi ellátottságáról valamint a szerződéskötési eljárás részletes menetéről.

Értékesítőhely nyitásra vonatkozó kérelmét az ÉTO (https://eto.szerencsejatek.hu/) felületén tudja benyújtani.

A Szerencsejáték Zrt. Értékesítési Régiói

Észak- Dunántúli Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest megye

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: 06-1-260-7000 / 9868 mellék

Fővárosi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Budapest

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: 06-1-224-2839

Miskolci Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 28.

Telefon: 06-46-500-450

Pécsi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye

Cím: 7621 Pécs, Irgalmasok útja 10.

Telefon: 06-72-517-317

Szegedi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cím: 6723 Szeged, Szilléri sugárút 31-33.

Telefon: 06-62-425-885